Báo động ô nhiễm môi trường tại các khu, cụm công nghiệp

ThienNhien.Net – Chiều 5/8, đoàn Thanh tra của Bộ TN&MT làm việc tại tỉnh Quảng Nam để công bố kết luận thanh tra về môi trường trên địa bàn tỉnh. Ông Lương Duy Hanh, Chánh Thanh tra Tổng cục Môi trường(Bộ TN&MT) cho biết, công tác bảo vệ môi trường ở các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) tại tỉnh Quảng Nam rất đáng báo động.

Chỉ có 2/6 KCN có hệ thống xử lý nước thải, theo quy hoạch có đến 48 CCN nhưng chỉ có 1 trong số đó có khu xử lý nước thải. Ngoài ra, có rất nhiều dự án đi vào hoạt động nhưng không có báo cáo đánh giá tác động môi trường. Công tác thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn ít, chưa phản ánh đúng thực tiễn