Sẽ có Cục Biến đổi khí hậu

ThienNhien.Net – Chiều 22/9, Thứ trưởng Bộ TN&MT Hồng Hà chủ trì cuộc họp xây dựng đề án thành lập Cục Biến đổi khí hậu (BĐKH), trên cơ sở hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của Cục Khí tượng Thủy văn và BĐKH hiện nay, đồng bộ với việc tái lập Tổng cục Khí tượng Thủy văn và thành lập Ủy ban Quốc gia về BĐKH.

Theo Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn và BĐKH Lê Công Thành, trong những năm gần đây, BĐKH không chỉ là vấn đề khoa học, kỹ thuật mà đã trở thành vấn đề tổng hợp kinh tế kỹ thuật, chính trị xã hội, ngoại giao mang tính chất liên ngành, liên vùng, thậm chí liên quốc gia. Quản lý một lĩnh vực lớn như vậy cần có một cơ quan độc lập. Hơn nữa, Cục Khí tượng Thủy văn và BĐKH thời gian qua đã đảm nhiệm một số vai trò quản lý Nhà nước về BĐKH song khó đáp ứng được yêu cầu trong tương lai khi vấn đề BĐKH phát triển quá nhanh.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc đều thống nhất việc cần thiết thành lập Cục BĐKH để quản lý tốt hơn các hoạt động ứng phó đồng thời có chính sách hỗ trợ đẩy mạnh nghiên cứu, giám sát BĐKH và tranh thủ sự hỗ trợ quốc tế.

Thứ trưởng Trần Hồng Hà chỉ đạo, khi xây dựng chức năng, nhiệm vụ Cục BĐKH, Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu cần đặt trong mối tương quan với các chính sách toàn cầu về BĐKH thay đổi hàng năm. Cục BĐKH chú trọng vào các chức năng chính như giúp Bộ trưởng Bộ TN&MT ban hành việc tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch ứng phó với BĐKH; ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực này; tổ chức việc tuyên truyền, giáo dục; là đầu mối thực hiện các Công ước quốc tế liên quan; tạo chính sách, cơ chế tài chính trong ứng phó với BĐKH…

Đối với vấn đề giám sát BĐKH, cần làm rõ các khía cạnh nhiệm vụ này ở các đơn vị khác nhau. Theo đó, Viện Khí tượng thủy văn và Môi trường sẽ thực hiện chức năng nghiên cứu hệ thống giám sát BĐKH; Tổng cục Khí tượng Thủy văn sẽ vận hành hệ thống này và Cục BĐKH  đề xuất việc tổ chức vận hành hệ thống.