Sách tham khảo trong bảo tồn động vật hoang dã

ThienNhien.Net – Cơ quan quản lý của Việt Nam thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES Việt Nam) và Hiệp hội bảo tồn động vật hoang dã (WCS), Chương trình Việt Nam vừa ra mắt một bộ  sách hữu ích dành cho các cán bộ thực thi pháp luật.

Ảnh: Dongnai.gov.vn

Bộ sách này gồm 3 cuốn:  “Thẩm vấn đối tượng buôn lậu loài hoang dã – Kỹ thuật điều tra tội phạm liên quan đến loài hoang dã”; “Vận chuyển có kiểm soát – Kỹ thuật điều tra tội phạm liên quan đến động vật hoang dã”; và “Thủ đoạn cất giấu loài hoang dã – Sổ tay nghiên cứu điển hình”. Bộ sách do Ban thư ký Interpol, Ban thư ký CITES và Tổ chức Hải quan thế giới xây dựng và phát hành nhằm cung cấp những hướng dẫn cũng như giới thiệu về những kỹ năng chung trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động buôn bán và điều tra tội phạm liên quan đến loài hoang dã.

Bộ sách được Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam dịch từ nguyên gốc Tiếng Anh ra Tiếng Việt và in ấn phát hành với sự hỗ trợ của WCS. Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam và WCS hy vọng ba cuốn sách sẽ giúp các cơ quan thực thi pháp luật thực thi hiệu quả các quy định về bảo vệ các loài động vật, thực vật hoang dã và thúc đẩy công tác ngăn chặn hoạt động buôn bán trái phép các loài hoang dã tại Việt Nam và trong khu vực.