HPA tuyển Cán bộ giám sát và đánh giá cao cấp

Tổ chức Health Poverty Action (HPA) cần tuyển Cán bộ giám sát và đánh giá cao cấp, làm việc tại Hà Nội.

Các ứng viên quan tâm vui lòng điền thông tin hồ sơ ứng tuyển tại đây

Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2021