Cần vai trò của Nhà nước

ThienNhien.Net – Để thực thi FLEGT-VPA, bên cạnh vai trò của các DN chế biến và XK gỗ, không thể không nói đến vị trí quan trọng của hộ trồng rừng bởi nếu không có chứng từ, bằng chứng chứng minh nguồn gốc gỗ là hợp pháp từ hộ trồng rừng thì không DN nào có thể đảm bảo được các yêu cầu về tiêu chí của FLEGT-VPA.

Ảnh minh họa: ThienNhien.Net
Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

Theo thống kê, hiện 500 DN chế biến và XK gỗ vốn là những DN có khả năng về tài chính nhưng lại không có đất để trồng rừng bởi thực hiện theo chủ trương giao đất, giao rừng của Nhà nước, diện tích đất rừng đã được giao cho 1,4 triệu hộ trồng rừng quản lý. Như vậy, mỗi DN chế biến và XK gỗ không thể tự mình liên kết với hàng nghìn hộ trồng rừng để đảm bảo đủ số lượng nguyên liệu được. Do đó rất cần sự hỗ trợ của cơ quan quản lý Nhà nước ở đây.

Có thể thấy ở đây có hai vấn đề cần sự tham gia của Nhà nước.

Thứ nhất là vai trò của Nhà nước trong việc làm thế nào để từng người dân trồng rừng, từng hộ gia đình hiểu và thực hiện cho đạt các tiêu chuẩn cần có đối với FLEGT. Đây thực sự là một vấn đề bởi nó không chỉ đơn giản là chứng minh diện tích đất rừng trồng có sổ đỏ mà nhiều tiêu chí khác trong FLEGT sẽ là xa lạ với người dân khi mà khái niệm về bền vững, môi trường xanh… cũng mới chỉ được một bộ phận người dân, DN Việt Nam tiếp cận trong vài năm trở lại đây.

Ở đây thấy rõ là vai trò của Nhà nước trong việc tuyên truyền, hướng dẫn, đào tạo, kiểm tra, thậm chí là chế tài đối với việc thực thi FLEGT đối với mỗi hộ trồng rừng. Xác định được là vậy nhưng để thực hiện được mục tiêu quả là không dễ.

Vấn đề thứ hai cần sự hỗ trợ của Nhà nước là trong kết nối giữa DN XK gỗ và 1,4 triệu hộ trồng rừng. Nên chăng chính quyền địa phương cần đứng ra làm cầu nối trung gian kết nối giữa hộ trồng rừng và DN. Bởi DN thì sợ hộ trồng rừng bỏ, không làm theo cam kết hay ngược lại, hộ trồng rừng lo DN không bao tiêu sản phẩm, lúc đó chính quyền địa phương sẽ đóng vai trò cầu nối.

DN chủ động với FLEGT, nhưng nếu người trồng rừng thờ ơ thì mục tiêu của Hiệp định cũng không đạt kết quả. Người dân cần hiểu và thực hiện đúng tiêu chí của FLEGT không chỉ bởi để đáp ứng yêu cầu của hiệp định này mà quan trọng hơn là làm quen với việc Việt Nam đã tham gia sâu vào chuỗi sản xuất quốc tế, ở đó vấn đề hội nhập bắt đầu từ mỗi người dân.