Lâm Đồng: Tăng mức chi trả dịch vụ môi trường rừng

Tổng kinh phí thu từ tiền dịch vụ môi trường rừng của tỉnh trong năm 2012 này ước khoảng 154 tỷ đồng (Ảnh: Báo Đắk Nông)

ThienNhien.Net – Theo số liệu báo cáo của UBND tỉnh Lâm Đồng, ở những khu vực thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng, mức chi trả cho hộ nhận khoán quản lý bảo vệ rừng từ 100.000 đồng/ha năm 2011 đã tăng lên bình quân 350.000 đồng/ha năm 2012.

Cụ thể, 1ha rừng tại các lưu vực thủy điện Đại Ninh và Hàm Thuận hiện đã được tính ở mức cao nhất là 400.000 đồng/ha/năm, thủy điện Đa Nhim 350.000 đồng và mức 300.000 đồng/ha/năm được áp dụng tại hai lưu vực sông Đồng Nai và Serépok.

Tổng kinh phí thu từ tiền dịch vụ môi trường rừng của tỉnh trong năm 2012 này ước khoảng 154 tỷ đồng. Lâm Đồng hiện có trên 13.000 hộ dân (chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số) được nhận rừng (hơn 300.000ha) của chương trình chi trả dịch vụ môi trường rừng.