Điều chỉnh Quy hoạch các KCN tỉnh Ninh Bình

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về Đề án điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển khu công nghiệp (KCN) của tỉnh Ninh Bình.

Khu công nghiệp Khánh Phú, Yên Khánh, Ninh Bình (Ảnh: Phạm Trường/Báo Ninh Bình)
Khu công nghiệp Khánh Phú, Yên Khánh, Ninh Bình (Ảnh: Phạm Trường/Báo Ninh Bình)

Thủ tướng Chính phủ đồng ý đưa KCN Xích Thố và KCN Sơn Hà ra khỏi Quy hoạch phát triển các KCN của cả nước; giảm diện tích KCN Khánh Cư từ 170 ha xuống còn 67 ha; bổ sung mới KCN Kim Sơn với quy mô 200 ha vào Quy hoạch phát triển các KCN của cả nước.

Đồng thời tách KCN Tam Điệp thành KCN Tam Điệp I và KCN Tam Điệp II; chuyển KCN Tam Điệp II tới vị trí quy hoạch mới tại xã Quang Sơn, thị xã Tam Điệp; đổi tên KCN Ninh Phúc thành KCN Khánh Phú.

Thủ tướng Chính phủ cũng phê duyệt Danh mục quy hoạch khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm 2020.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Ninh Bình bổ sung KCN Kim Sơn vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2016-2020) của tỉnh, trình Chính phủ phê duyệt theo quy định.