Ổn định nồng độ ô nhiễm nước thải KCN Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng

ThienNhien.Net – UBND thành phố Đà Nẵng vừa có công văn yêu cầu các công ty trong khu công nghiệp Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng khẩn trương nghiên cứu, đầu tư bổ sung thêm công đoạn xử lý hoặc thực hiện các biện pháp kỹ thuật để đảm bảo ổn định thường xuyên nồng độ ô nhiễm COD ≤ 1.500 mg/l trong nước thải, trước khi xả về trạm xử lý tập trung của Khu công nghiệp.

Trạm XLNT tập trung ở KCN Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang (Ảnh: Đắc Mạnh/Báo Đà Nẵng)
Trạm XLNT tập trung ở KCN Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang (Ảnh: Đắc Mạnh/Báo Đà Nẵng)

Các doanh nghiệp có trách nhiệm tạo điều kiện và hỗ trợ nhân viên của Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải được vào đơn vị lấy mẫu thường xuyên để kiểm tra định kỳ theo chủ trương của UBND thành phố.

UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Công an thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ban quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất, UBND quận Sơn Trà và các cơ quan đơn vị liên quan kiểm tra việc triển khai thực hiện của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng theo chủ trương trên và tại các văn bản khác có liên quan của UBND thành phố. Trường hợp đơn vị nào không chấp hành nghiêm, tiến hành xử lý nghiêm theo quy định hoặc tổng hợp báo cáo UBND thành phố xem xét, xử lý đình chỉ hoạt động của đơn vị theo thẩm quyền.

Vận hành ổn định Trạm xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng và Trạm xử lý nước thải Sơn Trà đảm bảo không phát sinh mùi hôi ảnh hưởng đến môi trường xung quanh tại khu vực, nước thải xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi xả thải ra môi trường, nghiêm cấm việc xả thải nước thải chưa qua xử lý và không đạt quy chuẩn vào Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang.