Nâng cấp Nhà máy xử lý nước thải ở Sóc Trăng theo hình thức PPP

Ảnh minh họa: icticorp.com
Ảnh minh họa: icticorp.com

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý đưa Dự án nâng cấp Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp An Nghiệp, tỉnh Sóc Trăng vào Danh mục đầu tư theo hình thức đối tác công – tư (PPP).

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 71/2010/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế thí điểm thực hiện đầu tư theo hình thức đối tác công – tư. Dự án nâng cấp Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp An Nghiệp là dự án đầu tiên được Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình lên Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận đưa dự án vào Danh mục dự án đầu tư theo hình thức PPP.

Dự án này có khả năng thu hồi vốn đầu tư và tạo lợi nhuận cho nhà đầu tư thông qua phí sử dụng dịch vụ xử lý nước thải của các nhà máy, nhà đầu tư thứ cấp thuê đất trong khu công nghiệp; có khả năng khai thác lợi thế về công nghệ, kinh nghiệm quản lý, vận hành và sử dụng hiệu quả năng lực tài chính khu vực tư nhân.

Được biết, hợp tác công – tư là một loại hợp đồng dài hạn giữa một chủ thể là cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước và một hoặc một số đối tác khu vực tư nhân, theo đó đơn vị tư nhân cung cấp một dịch vụ hoặc một tài sản công ở một mức độ rủi ro nhất định về mặt tài chính, kỹ thuật và vận hành, và được trả cho những dịch vụ này dưới dạng thuế hoặc phí.