Gia Lai: Loại 17 dự án thủy điện nhỏ

ThienNhien.Net – Sở Công thương tỉnh Gia Lai đã đề nghị loại khỏi quy hoạch 17 dự án thủy điện công suất nhỏ.

Sau quá trình rà soát quy hoạch các dự án thủy điện, đồng thời nghiên cứu đánh giá tính khả thi, mức độ ảnh hưởng đến môi trường của các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh, Sở Công thương tỉnh Gia Lai đã đề nghị loại khỏi quy hoạch 17 dự án thủy điện công suất nhỏ.

Bên cạnh đó, Sở này cũng đề nghị UBND tỉnh Gia Lai thu hồi chủ trương đầu tư đối với các dự án thủy điện không triển khai đúng tiến độ như đã đăng ký.