MCNV tuyển Điều phối viên

Ủy ban Y tế Hà Lan tại Việt Nam cần tuyển 01  Điều phối viên cho chương trình người khuyết tật.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ về địa chỉ email: nhung.vuhong@mcnv.vn

Hạn chót nộp hồ sơ: 03/03/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây: MCNV_Program Coordinator for Disability Program