Plan tuyển Điều phối viên

Plan International tại Việt Nam tuyển 01 Điều phối viên phát triển cộng đồng và 01 Điều phối viên tài chính khu vực, làm việc tại Hà Giang và Lai Châu.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: vnm.hrd@plan-international.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 08/03/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây: Điều phối viên phát triển cộng đồng; Điều phối viên tài chính khu vực