WVV tuyển chuyên gia

Tổ chức Tầm nhìn thế giới Việt Nam (WVV) cần tuyển chuyên gia HEA và DRR, làm việc tại Hà Nội.

Hạn nộp hồ sơ: 14/8/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link đăng tuyển.