Oxfam tuyển Cán bộ chính sách khu vực

Tổ chức cứu trợ và phát triển quốc tế Oxfam tuyển 01 Cán bộ chính sách khu vực làm việc tại Phnom Penh, Campuchia.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 18/07/2014.

Thông tin chi tiết xem thêm tại đây.