EMW tuyển Trợ lý chương trình

Tổ chức Đông Tây Hội ngộ (EMW) đang tuyển 01 Trợ lý chương trình.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: thoi.phan@eastmeetswest.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 23/02/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây.