Chương trình Tuần lễ không tác động

Khoa Kinh tế – Trường Đại học Kinh tế TP.HCM phối hợp với Chiến dịch “Redraw The Line” và Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E) tổ chức chương trình No Impact Week – Tuần lễ không tác động.

Chương trình chính thức khởi động và kéo dài từ 06/11 đến 11/11/2014 với một chuỗi các hoạt động đầy ý nghĩa nhằm mục đích nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của các bạn sinh viên hướng tới xây dựng lối sống bền vững, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường.

Thời gian: 14h00 ngày 06/11/201

Địa điểm: Hội trường B3.22 cơ sở B, 279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

Liên hệ:

Trưởng Ban tổ chức – Huỳnh Như

Điện thoại: 0932 040 594

Email: noimpactweek.ueh@gmail.com

Thông tin chi tiết xem tại đây.