Plan tuyển Tư vấn

Tổ chức Plan tại Việt Nam tuyển 01 Tư vấn đánh giá tiến độ  xóa đói giảm nghèo ở trẻ em tỉnh Phú Thọ.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 17/07/2014.

Thông tin chi tiết xem thêm tại đây.