Kiểm tra 1.200 cuộc, xử phạt trên 51 tỷ đồng vi phạm về tài nguyên môi trường

ThienNhien.Net – Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2014, toàn ngành đã tiến hành gần 1.200 cuộc thanh kiểm tra đối với hơn 3.000 tổ chức, cá nhân hoạt động trong các lĩnh vực đất đai, địa chất và khoáng sản, môi trường.

Kết quả đã kiến nghị truy thu nộp ngân sách Nhà nước 1, 462 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 850 ha đất và xử phạt vi phạm hành chính 841 tổ chức, cá nhân với số tiền trên 51 tỷ đồng.

Trong đó, tỷ lệ các tổ chức, cá nhân vi phạm liên quan đến lĩnh vực khoáng sản trong 6 tháng đầu năm chiếm tỷ lệ cao nhất, với 54%. Tiếp đến là lĩnh vực môi trường chiếm hơn 45%; đất đai chiếm hơn 42% và tài nguyên nước gần 23%.

Toàn ngành Tài nguyên và Môi trường cũng đã tiếp nhận gần 6.000 đơn thư, khiếu nại tố cáo; giải quyết được 1.075/1.805 vụ thuộc thẩm quyền trách nhiệm được giao (đạt gần 60%)…