ABA ROLI tuyển cán bộ tài chính và điều hành

Tổ chức Sáng kiến Luật lệ ABA cần tuyển Cán bộ tài chính và điều hành, làm việc tại Hà Nội.

Hạn chót nộp hồ sơ: 10/03/2019

Tham khảo thông tin chi tiết và đăng ký tại đây