DVA tuyển trợ lý giám đốc dự án

Tổ chức Dharma Voices for Animals (DVA) cần tuyển trợ lý giám đốc dự án, làm việc tại Hà Nội.

Hạn nộp hồ sơ: 24/8/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link tuyển dụng.