Học bổng Chính phủ Australia 2015

Chương trình hỗ trợ phát triển quốc tế của Chính phủ Australia nhằm giúp Việt Nam đạt các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ và trở thành nước công nghiệp hóa vào năm 2020.

Học bổng Chính phủ Australia là một cấu thành quan trọng của chương trình trợ giúp Chính phủ Australia dành cho Việt Nam và nhằm giúp đáp ứng các nhu cầu phát triển và nguồn nhân lực ưu tiên.

Học bổng Chính phủ Australia là học bổng toàn phần dành cho các công dân Việt Nam xin học bậc sau đại học (Thạc sỹ và Tiến sỹ) tại các trường đại học uy tín Australia.

Các ứng viên sẽ được xét duyệt dựa trên trình độ chuyên môn và năng lực cá nhân, thành tích học tập, và quan trọng nhất là khả năng đóng góp và ảnh hưởng tới những thách thức về phát triển của Việt Nam.

Học bổng Chính phủ Australia 2014 (nhập học vào năm 2015) bắt đầu nhận hồ sơ từ 01/02/2014 tới 31/03/2014.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.