Các khoá học hè về Năng lượng tái tạo tại Đức

Viện hàn lâm về Năng lượng tái tạo và Công nghệ môi trường Đức (German Academy for Renewable Energy and Environmental Technology) tổ chức các khóa học hè về Năng lượng tái tạo trong hè 2014:

image001
1. Khóa học: “Năng lượng gió, năng lượng mặt trời và khí sinh học thực vật” (01-20/09, tại Kassel, Đức)

Hạn chót nộp đơn:

  • Đối với người, những người cần visa để vào Đức: 30/06/2014.
  • Đối với người thuộc liên minh châu Âu hoặc những người không cần phải có Visa: 15/07/2014.

2. Khóa học “Năng lượng và năng lượng tái tạo chuyển tiếp” (01-20/09, tại Paderborn, Đức)
Hạn chót nộp đơn: 15/07/2014.

3. Khóa học: “Năng lượng gió” (01-06/09, tại Kassel, Đức)
Hạn chót nộp đơn:

  • Đối với người, những người cần visa để vào Đức: 30/06/2014.
  • Đối với người thuộc liên minh châu Âu hoặc những người không cần phải có Visa: 15/07/2014.

4. Khóa học: “Năng lượng mặt trời” (08-12/09, tại Kassel, Đức)
Hạn chót nộp đơn:

  • Đối với người, những người cần visa để vào Đức: 30/06/2014.
  • Đối với người thuộc liên minh châu Âu hoặc những người không cần phải có Visa: 15/07/2014.

5. Khóa học: “Cây khí sinh học” (15-19/09, tại Bad Hersfeld, Đức)
Hạn chót nộp đơn:

  • Đối với người, những người cần visa để vào Đức: 30/06/2014.
  • Đối với người thuộc liên minh châu Âu hoặc những người không cần phải có Visa: 15/07/2014.

Thông tin chi tiết và đăng ký xem thêm tại đây.