Cấm nhân nuôi sâu gạo

ThienNhien.Net – Superworm là loài côn trùng ăn tạp, phàm ăn, chưa có tên trong danh sách vật nuôi và có nguy cơ gây hại đến SX nông nghiệp…

Ảnh: Nông nghiệp Việt Nam
Ảnh: Nông nghiệp Việt Nam

Chi cục BVTV Lâm Đồng vừa ra thông báo đến toàn tỉnh về việc ngăn ngừa nhân nuôi, vận chuyển và phóng thích sâu Superworm (hay còn gọi là sâu gạo). Nếu đơn vị nào nhân nuôi, vận chuyển và phóng thích sâu Superworm (Zophobas morio) mà không được Bộ NN-PTNT cho phép bằng văn bản sẽ bị phạt…

Superworm là loài côn trùng ăn tạp, phàm ăn, chưa có tên trong danh sách vật nuôi và có nguy cơ gây hại đến SX nông nghiệp… Việc nhân nuôi, vận chuyển và phóng thích sâu Superworm là vi phạm pháp luật (theo điều 7 Pháp lệnh Bảo vệ & kiểm dịch thực vật).