Cách chức Hạt trưởng, Hạt phó Hạt Kiểm lâm huyện Pác Nặm

ThienNhien.Net – Sáng ngày 27-5, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Bắc Cạn Hoàng Văn Hải cho biết: Chi cục Kiểm Lâm Bắc Cạn vừa ban hành các quyết định cách chức Hạt trưởng, Hạt phó Hạt Kiểm lâm huyện Pác Nặm; kỷ luật cảnh cáo Hạt trưởng, Hạt phó Hạt Kiểm lâm huyện Ba Bể.

Ngày 26-5, Chi cục trưởng Kiểm lâm Bắc Cạn Hoàng Văn Hải ký bảy quyết định kỷ luật bảy cán bộ kiểm lâm.

Cụ thể, Quyết định số 168 và 169/QĐ- CCKL cách chức Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Pác Nặm Triệu Đức Thạch và Hạt phó Hạt Kiểm lâm huyện Pác Nặm Nguyễn Hữu Tuấn với hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng chức vụ quyền hạn, vị trí công tác cố ý làm sai các quy định của Nhà nước.

Hạt trưởng hạt Kiểm lâm huyện Ba Bể Tô Văn Thức, Hạt phó Hạt kiểm lâm huyện Ba Bể Nguyễn Đức Chính bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, vì vội vàng ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính không đúng hành vi vi phạm (Quyết định xử phạt vi phạm của ông Thức do ông Chính tham mưu).

Chi cục trưởng Kiểm lâm Bắc Cạn cũng ký các quyết định cảnh cáo đối với các kiểm lâm viên huyện Pác Nặm Triệu Văn Long, Nguyễn Duy Thiệp, Luân Duy Chinh vi phạm các quy định về đóng dấu búa kiểm lâm, vi phạm đạo đức công vụ.

Trước đó, các cán bộ này có liên quan trực tiếp đến vụ việc tiếp tay cho khai thác, vận chuyển hơn mười khối gỗ xẻ từ nhóm ba đến nhóm năm xảy ra tại huyện Pác Nặm bằng cách hợp lý hóa hồ sơ, đóng dấu kiểm lâm không đúng, xử lý vi phạm không đúng quy định.