Học bổng Tiến sĩ Đại học Monash

Đại học Monash hỗ trợ 11 suất Học bổng Tiến sĩ kỹ thuật, khoa học xã hội và liên ngành về quản lý nước đô thị bền vững với số tiền hỗ trợ lên đến $25,392/năm tại Đại học Monash, Úc.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 30/6/2014.

Thông tin chi tiết vui lòng xem thêm tại đây.