WVV tuyển Kế toán

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam (WVV) đang tuyển 01 nhân viên Kế toán cho dự án Dakrong ADP, làm việc tại tỉnh Quảng Trị.

Ứng viên quan tâm vui lòng đăng ký Online (http://careers.wvi.org/job-opportunities-in-vietnam), hạn chót đăng ký: 09/04/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây.