Oxfam Hong Kong tuyển cán bộ chương trình

Tổ chức Oxfam Hong Kong cần tuyển cán bộ chương trình Giảm nhẹ rủi ro thiên tai/Thích ứng với biến đổi khí hậu (DRR/CCA), làm việc tại Hà Nội và thường xuyên đi công tác trong và ngoài nước theo yêu cầu.

Hạn nộp hồ sơ: Trước 17h00 ngày 06/6/2012.

Thông tin tuyển dụng chi tiết xem tại đây.

Mô tả công việc chi tiết xem tại đây.