Chuẩn bị các nội dung cho Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII

ThienNhien.Net – Từ ngày 15-17/5 sẽ diễn ra phiên họp thứ 28, Ủy ban thường vụ Quốc hội, chuẩn bị các nội dung cho Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII.

Tại phiên họp, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ c ho ý kiến về b áo cáo bổ sung của Chính phủ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước năm 2013; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2014 ; việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII.

Ủy ban thường vụ Quốc hội nghe Đoàn giám sát báo cáo về việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo, giai đoạn 2005-2012; chuyên đề Hiệu quả tổng thể về kinh tế, xã hội gắn với đảm bảo an ninh, quốc phòng của 02 dự án bô-xit Tân Rai và Nhân cơ do Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam làm chủ đầu tư …

Về công tác xây dựng pháp luật, tại phiên họp thứ 28 sẽ c ho ý kiến về dự án Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi) ; dự án Luật sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 13 Luật quốc tịch Việt Nam; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược.