BftW tuyển tư vấn

Tổ chức Bread for the World (BftW) cần tuyển tư vấn cho nghiên cứu “Sinh thái bền vững và hòa nhập xã hội trong lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam”.

Hạn cuối nộp hồ sơ: trước 4h chiều 26/5/2014.

Thông tin chi tiết xem thêm tại đây.