Học bổng sau đại học Joint Japan/World Bank

Học bổng toàn phần liên kết giữa chính phủ Nhật Bản và Ngân hàng Thế giới (World Bank) 2013 – 2014 cung cấp học bổng thạc sĩ thuộc các lĩnh vực môi trường, quản lý tài nguyên thiên nhiên, nông nghiệp, kinh tế, sức khỏe và các lĩnh vực liên quan tới các vấn đề phát triển dành cho các ứng viên đến từ các nước thành viên của World Bank (WB).

Điều kiện ứng tuyển:

– Là công dân đến từ các nước thành viên của WB

– Dưới 40 tuổi

– Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm

– Có bằng Cử nhân

– Có sức khỏe tốt

– Nhân cách tốt

– Không sinh sống quá 1 năm ở bất kỳ một nước công nghiệp hóa nào

– Không phải là nhân viên của World Bank Group

Hạn cuối nộp hồ sơ: 31/03/2013.

Thông tin chi tiết xem tại đây.