Xây dựng Chiến lược, Quy hoạch phát triển công nghiệp mới

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo Bộ Công Thương tiếp tục tiếp thu, hoàn thiện các nội dung, quy định để 2 đề án có thể trở thành những căn cứ, quan điểm quan trọng, đúng hướng phát triển ngành Công nghiệp Việt Nam.

Chiều 17/4, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành liên quan cho ý kiến về việc xây dựng 2 đề án Chiến lược và Quy hoạch tổng thể phát triển Công nghiệp Việt Nam giai đoạn mới (đến 2020, xét đến 2030-2035).

Sau một số lần nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến đóng góp của các bộ, ngành, hiệp hội liên quan, Bộ Công Thương đã xây dựng song song 2 đề án.

Trên cơ sở các quan điểm khai thác các lợi thế sẵn có, chủ động tạo lợi thế trong nước và cơ hội quốc tế, tham gia sâu vào mạng lưới sản xuất công nghiệp thế giới, các nhà hoạch định đề xuất những mục tiêu tổng quát cho công nghiệp Việt Nam, đồng thời đề ra những mục tiêu cụ thể trong tăng trưởng công nghiệp gồm giá trị tăng thêm, giá trị sản xuất, tỷ trọng trong GDP và tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong sản xuất công nghiệp.

Bản Chiến lược xây dựng những mục tiêu ưu tiên, từ việc điều chỉnh mô hình tăng trưởng đến phát triển các ngành, sản phẩm ưu tiên. Từ đó, đề ra nội dung phát triển cho từng ngành, sản phẩm như cơ khí-luyện kim, hóa chất, chế biến nông, lâm, thủy sản, dệt may-da giày, điện tử-CNTT, năng lượng, công nghiệp hỗ trợ…

Các đề án cũng xây dựng điều chỉnh phân bố không gian công nghiệp, đưa ra các nhóm giải pháp ngắn hạn và lâu dài trong đổi mới thể chế, phát triển hệ thống dịch vụ công nghiệp; giải pháp thị trường, cơ chế thu hút đầu tư, hoạt động KHCN.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng các đại biểu đã cho ý kiến về từng nhóm vấn đề lớn trong xây dựng 2 đề án, phân tích kỹ tình hình, thực trạng, quan điểm phát triển của từng ngành, nhóm ngành công nghiệp của đất nước.

Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công Thương tiếp tục tiếp thu, hoàn thiện các nội dung, các quy định để 2 Đề án có thể trở thành những căn cứ, quan điểm quan trọng, đúng hướng phát triển ngành Công nghiệp Việt Nam.