EU hỗ trợ Cần Thơ xử lý rác thải

Thành phố Cần Thơ đang triển khai dự án cải thiện chất lượng môi trường tại quận trung tâm thành phố Ninh Kiều, có tổng kinh phí gần 350.000 euro, trong đó 90% vốn do EU tài trợ.
Dự án được thực hiện từ nay đến năm 2008, đặt mục tiêu phân loại 90% tổng lượng rác thu gom được trong các khu dân cư, 100% lượng rác tại các chợ, 60% lượng rác tại các khu vực công cộng khác. Thành phố  Cần Thơ sẽ lắp đặt thêm 6 công – ten – nơ chứa rác tại các chợ, 1.440 thùng rác tại các trường học và thành lập 2 cơ sở thu mua rác thải tái chế.