Nâng diện tích rừng ven biển lên 406.000ha

ThienNhien.Net – Sáng 2/4, Ban chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 đã họp về xây dựng đề án phục hồi và phát triển rừng ven biển.

Sau 6 năm triển khai đề án “Phục hồi và phát triển rừng ngập mặn ven biển giai đoạn 2008-2015”, cả nước đã trồng được 17.600ha, bằng 18% kế hoạch đề ra.

Vì thế, Bộ NNPTNT cho rằng, để nâng tổng số diện tích rừng ven biển từ 360.000ha lên 406.000ha vào năm 2020, cần có một cơ quan đầu mối phụ trách về nguồn vốn khi triển khai và gắn với quá trình tái cơ cấu của ngành nông nghiệp.