Cà Mau: Hơn 11.000 ha rừng tràm dự báo cháy

ThienNhien.Net – Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau đã tăng cường 4 tổ máy bơm có công suất lớn để kịp thời chữa cháy rừng.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau vừa cho biết, đến ngày 16/3, khu vực rừng tràm U Minh Hạ và rừng cụm đảo Hòn Khoai đã có gần 24.000 ha rừng bị khô hạn, trong đó có trên 11.000 ha rừng dự báo cấp IV và cấp V (cấp cháy nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm).

Hiện tại, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau đã tăng cường 4 tổ máy bơm có công suất lớn, gồm 16 người phụ trách. Bình quân mỗi tổ máy bơm có 4 người trực tại các chốt quan sát sẵn sàng làm nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy rừng khu vực U Minh Hạ và Vườn Quốc gia U Minh Hạ, bảo vệ diện tích rừng tràm của hai đơn vị, nhất là phòng cháy, chữa cháy khu vực cấm nghiêm ngặt của Vườn Quốc gia U Minh Hạ hơn 1.500 ha rừng dự báo cháy cấp nguy hiểm.

Ông Huỳnh Minh Nguyên, Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh cho biết, tháng 3 được xác định là thời điểm nắng hạn tương đối gay gắt, Vườn Quốc gia U Minh tăng cường thêm lực lượng và đề nghị với lãnh đạo của tỉnh và các ngành tăng cường thêm lực lượng kể cả lực lượng cảnh sát phóng cháy chữa cháy và lực lượng của Chi cục Kiểm lâm tỉnh để tăng cường, hỗ trợ làm sao đảm bảo quân số, trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng.