Bổ sung vốn dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung 2 dự án đường vào danh mục các dự án thành phần trong Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La; đồng thời, bổ sung 629,35 tỷ đồng vào tổng mức đầu tư Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung Dự án đường Mường Lay-Nậm Nhùn giai đoạn 1, tỉnh Điện Biên và Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh lộ 107 (đoạn Chiềng Pấc-Phiêng Lanh), tỉnh Sơn La vào danh mục các dự án thành phần trong Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La theo Quyết định số 875/QĐ-TTg ngày 6/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, bổ sung 629,35 tỷ đồng vào tổng mức đầu tư Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La theo Quyết định số 2009/QĐ-TTg ngày 4/11/2013.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất nguồn vốn để bổ sung đối với số vốn còn thiếu theo Quyết định số 2009/QĐ-TTg ngày 4/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với việc quản lý, sử dụng nguồn vốn di dân, tái định cư thủy điện Sơn La được giao theo Quyết định số 2009/QĐ-TTg ngày 4/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan và địa phương quản lý, sử dụng theo đúng quy định hiện hành, bảo đảm hiệu quả đầu tư và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý, sử dụng số vốn này.

Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý bổ sung Dự án đường Mường Lay-Nậm Nhùn giai đoạn 1, tỉnh Điện Biên và Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh lộ 107 (đoạn Chiềng Pấc-Phiêng Lanh), tỉnh Sơn La vào danh mục các dự án thành phần trong Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La theo Quyết định số 875/QĐ-TTgngày 6/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu khẩn trương rà soát, xác định nhu cầu vốn đầu tư, nhất là nguồn vốn do EVN bảo đảm theo Quyết định số 2009/QĐ-TTg ngày 4/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ để bảo đảm hoàn thành dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 172/TB-VPCP ngày 20/5/2015, gửi các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Theo Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tổng số dân di chuyển thuộc Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La là 20.340 hộ, 92.301 nhân khẩu. Trong đó, tỉnh Sơn La 12.584 hộ, 58.337 khẩu; tỉnh Điện Biên 4.459 hộ, 17.010 khẩu; tỉnh Lai Châu 3.297 hộ, 16.954 khẩu.

Tổng số khu, điểm tái định cư tập trung của Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La 78 khu, 285 điểm, tái định cư xen ghép vào 38 bản thuộc 17 xã và tái định cư tự nguyện; bố trí tái định cư cho 20.477 hộ (gồm số dân di chuyển thuộc Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La và Dự án đường tránh ngập đường Mường Lay-Nậm Nhùn, giai đoạn 1).

Phan Hiển