Hà Giang chấm dứt khai thác khoáng sản tại mỏ vàng thôn Toòng, xã Ngọc Minh

UBND tỉnh Hà Giang yêu cầu Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Phương Mai chấm dứt mọi hoạt động khai thác tại mỏ vàng thôn Toòng, xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên theo quy định về khoáng sản.

UBND tỉnh Hà Giang yêu cầu chấm dứt hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ vàng thôn Toòng. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang Hoàng Gia Long vừa ký Văn bản số 727/UBND-KTTH yêu cầu chấm dứt hoạt động khai thác khoáng sản do giấy phép hết hạn và lập thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản vàng thôn Toòng, xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên theo quy định.

Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang yêu cầu Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Xây dựng và Thương mại Phương Mai (địa chỉ A42-TT5 đô thị Văn Quán, Yên Phúc, phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội) chấm dứt mọi hoạt động khai thác tại mỏ vàng thôn Toòng, xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên theo quy định của pháp luật về khoáng sản, Giấy phép số 1389/GP-UBND ngày 26/7/2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang; Công ty không còn các quyền liên quan theo quy định của Luật khoáng sản.

Khi Giấy phép khai thác khoáng sản chấm dứt hiệu lực (kể từ thời điểm giấy phép hết hạn ngày 26/7/2023) thì các công trình, thiết bị đảm bảo an toàn mỏ, bảo vệ môi trường ở khu vực khai thác khoáng sản thuộc sở hữu nhà nước, không được tháo dỡ, phá hủy.

Lập thủ tục, hồ sơ đóng cửa mỏ vàng thôn Toòng, xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên theo quy định tại Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản; trình tự, thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản.

Hồ sơ đóng cửa mỏ vàng thôn Toòng, xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên, Công ty nộp đến Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Hà Giang trước ngày 25/4/2024 để được tiếp nhận, tổ chức thẩm định trình Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang phê duyệt theo quy định.

Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu việc thu hồi đất dự án khai thác mỏ vàng thôn Toòng (nếu có); đôn đốc, xử lý vấn đề liên quan đến việc chấp hành thực hiện nghĩa vụ đóng cửa mỏ của công ty theo quy định.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án khai thác vàng thôn Toòng theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Cục Thuế tỉnh Hà Giang cần có biện pháp xử lý về nghĩa vụ tài chính chưa hoàn thành (nếu có) với Nhà nước trong hoạt động khai thác mỏ vàng thôn Toòng, xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên theo quy định.

Ủy ban Nhân dân huyện Vị Xuyên, Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Minh cần có trách nhiệm thường xuyên giám sát việc thực hiện của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Xây dựng và Thương mại Phương Mai, không để đơn vị có hoạt động khai thác, tuyển quặng tại khu vực mỏ; trường hợp phát hiện doanh nghiệp có hoạt động khoáng sản tại khu vực mỏ thì phải khẩn trương kiểm tra, xử lý vi phạm kịp thời theo thẩm hoặc báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.