Kỷ luật Giám đốc VQG Mũi Cà Mau

ThienNhien.Net – Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Quốc Tuấn, nguyên Giám đốc Vườn quốc gia Mũi Cà Mau.

Trong thời gian giữ chức vụ giám đốc Vườn quốc gia Mũi Cà Mau, ông Trần Quốc Tuấn thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng; để rừng bị xâm hại trong thời gian dài; không thông tin báo cáo kịp thời và chưa có biện pháp ngăn chặn có hiệu quả.

Cụ thể, từ năm 2011 đến 2013, đặc biệt năm 2013, tại nhiều khu vực trên lâm phần Vườn quốc gia Mũi Cà Mau đã xảy ra hàng loạt vụ phá rừng với quy mô lớn, làm thiệt hại trắng trên 18 ha rừng đước.