Phấn đấu nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 41,6%

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2018 ngành lâm nghiệp phấn đấu nâng tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc đạt 41,6%; tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp từ 6,2 đến 6,5%, giá trị gia tăng đạt tối thiểu 6%. Trồng rừng đạt 225 nghìn ha, trong đó trồng rừng phòng hộ, đặc dụng 15 nghìn ha; trồng rừng sản xuất 190 nghìn ha; chăm sóc rừng 550 nghìn ha; khoanh nuôi tái sinh 360 nghìn ha; trồng cây phân tán khoảng 50 triệu cây; giảm 20% số vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, giảm tối thiểu 30% diện tích rừng bị thiệt hại.

Ðể đạt được mục tiêu nêu trên, ngành sẽ tập trung hoàn thiện các văn bản hướng dẫn và tổ chức thực hiện tốt Luật Lâm nghiệp; tiếp tục thực hiện nghiêm chủ trương đóng cửa rừng tự nhiên; tăng cường chăm sóc, bảo vệ, phát triển và sử dụng hiệu quả, bền vững diện tích rừng hiện có và quỹ đất được quy hoạch cho phát triển lâm nghiệp; phát triển mạnh dịch vụ môi trường rừng, nhất là dịch vụ du lịch sinh thái bền vững, hấp thụ các-bon…, qua đó tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người làm nghề rừng…

Nguồn: