Cuộc thi làm video về giảm nhẹ rủi ro thiên tai

UNISDR (United Nations International Strategy for Disaster Reduction) đang tổ chức một cuộc thi làm video về đề tài giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

Các tác phẩm đoạt giải sẽ được trao giải thưởng từ 1,000 – 2,000 USD tại Buổi bế mạc của Hội nghị Bộ trưởng châu Á về giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại Bangkok, diễn ra vào ngày 22 đến ngày 26 tháng 6 năm 2014.

Thời hạn nộp video: 31/03/2014.

Thông tin chi tiết của cuộc thi vui lòng xem tại đây.