VRN Kêu gọi ý tưởng hoạt động bảo vệ môi trường sông

Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (VRN) là một diễn đàn mở với các thành viên quan tâm tới vấn đề bảo vệ sông ngòi, các cộng đồng phụ thuộc vào sông, và vấn đề phát triển bền vững ở Việt Nam. Các thành viên là các tổ chức PCP, các nhà nghiên cứu, học giả, nhân viên trong các cơ quan chính phủ, và các cá nhân.

VRN hoạt động nhằm bảo vệ cộng đồng và các hệ sinh thái phụ thuộc vào sông. Hoạt động của VRN bao gồm chia sẻ thông tin, tiến hành nghiên cứu tác động xã hội và môi trường do các dự án phát triển liên quan đến tài nguyên nước tại Việt Nam, và tiến hành vận động chính sách về các vấn đề này.

VRN kêu gọi các sáng kiến từ cộng đồng và các nhóm hoạt động và mạng lưới nhỏ về việc bảo vệ môi trường sông, cùng tham gia vào chiến dịch lớn của VRN (tham khảo chiến lược truyền thông của VRN tại đây).

Thời hạn nộp đề xuất dự án: 17h00 thứ Sáu ngày 14 tháng 3 năm 2014.

Thời gian thực hiện: tối đa 6 tháng

Địa bàn thực hiện: trên toàn quốc

Ngân sách: mỗi ý tưởng có thể đề nghị mức tài trợ tối đa lên đến 20.000.000VNĐ. Năm 2014 VRN có thể hỗ trợ từ 3 – 4 đề xuất có chất lượng.

Xin mời xem chi tiết về:

1. Điều kiện tham gia – cách thức gửi ý tưởng

2. Mẫu ý tưởng