Khởi động và Lập kế hoạch cho các dự án VPA/FLEGT ở Việt Nam

ThienNhien.Net – Ngày 19/02/2014, tại Hà Nội, Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) thay mặt Ban điều hành Mạng lưới Các tổ chức Phi chính phủ Việt Nam về Thực thi Lâm luật, Quản trị Rừng và Thương mại Lâm sản (VNGO-FLEGT) tổ chức Hội thảo Khởi động và Lập kế hoạch trong khuôn khổ các dự án về VPA/FLEGT của Mạng lưới VNGO-FLEGT.

Hội thảo nhằm giới thiệu nội dung và xây dựng kế hoạch hoạt động cho 03 dự án: Dự án Nâng cao năng lực cho các CSO và cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng để tham gia hiệu quả vào tiến trình đàm phán và triển khai VPA; Dự án Thúc đẩy thực hiện FLEGT tại khu vực Đông Nam Á thông qua việc đẩy mạnh sự tham gia chủ động của các CSO và Dự án Thúc đẩy quản trị rừng trong ngàng Lâm nghiệp.

Ảnh: HXT
Ảnh: Hoàng Xuân Thủy

Tại hội thảo, đại biểu cũng trao đổi và góp ý cho dự thảo báo cáo kết quả 02 nghiên cứu do VNGO-FLEGT triển khai trong năm 2013. Đó là Nghiên cứu tác động tiềm tàng của VPA đến sinh kế của một số nhóm cộng đồng dễ bị tổn thương (LIA) và Nghiên cứu tình hình thực hiện một số điều của Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 2004 liên quan tới hộ gia đình và cộng đồng dân cư thôn.

Hội thảo cũng là dịp để các đối tác gặp gỡ, trao đổi về việc phối hợp triển khai các dự án nhằm hỗ trợ cho quá trình đàm phán Hiệp định đối tác tự nguyện (VPA) giữa Chính phủ Việt Nam và Liên minh Châu Âu, cũng như phối hợp trong quá trình giám sát khi VPA đã được ký.

Để đạt được thành công trong đàm phán và thực thi VPA, theo bà Vũ Thị Bích Hợp, Giám đốc SRD, Trưởng ban Điều hành Mạng lưới VNGO-FLEGT “Điều kiện tiên quyết là sự đồng thuận cao của các bên liên quan, đặc biệt là nhóm cộng đồng dân cư sống dựa vào rừng. Sự tham gia và phản hồi thông tin của họ thông qua các CSO/NGO là rất quan trọng”.

Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Văn phòng thường trực FLEGT và Lacey; Vụ Thanh tra Pháp chế – Tổng cục Lâm nghiệp; các nhà tài trợ (EU, DFID và FAO) và đại diện nhiều tổ chức xã hội dân sự trong và ngoài nước.