ĐSQ Mỹ mời nộp đề xuất dự án

Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam mời nộp đề xuất dự án Chương trình Hỗ trợ Quy mô nhỏ năm 2014.

Hạn cuối hộp hồ sơ: 17h ngày 10/03/2014

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.