CNCF tuyển Điều phối tình nguyện viên

Hiệp Hội Bảo trợ Trẻ em Christina Noble hiện đang cần tuyển Điều phối tình nguyện viên, làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh.

Liên hệ trực tiếp:

Phó Giám đốc điều hành

Hiệp Hội Bảo trợ Trẻ em Christina Noble

38 Từ Xương, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, VIỆT NAM

Email: nghia.nguyen@cncf.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 15/09/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây.