Phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật để ứng phó với cúm gia cầm

ThhienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp nhằm nâng cao sự chuẩn bị sẵn sàng trong trường hợp khẩn cấp để ứng phó với cúm gia cầm độc lực cao (HPAI) tại Việt Nam – Giai đoạn 7” do Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAIDS) tài trợ thông qua Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO).

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ quản Dự án.

Dự án nhằm giảm thiểu và ngăn chặn sự lây lan của cúm gia cầm độc lực cao, giảm nguy cơ lây nhiễm và tác động đến con người và tránh khả năng xảy ra đại dịch cúm ở người do cúm H5N1.

Các hoạt động chính của Dự án gồm: Tăng cường điều phối truyền thông, vận động chính sách; tăng cường năng lực giám sát dịch bệnh động vật và phòng thí nghiệm; phòng ngừa và dự phòng dịch bệnh ở động vật thông qua tăng cường chăn nuôi an toàn sinh học, xây dựng hồ sơ gia cầm và lập bản đồ ngành chăn nuôi; cải thiện mạng lưới nhằm ứng phó các bệnh động vật ở Việt Nam và khu vực biên giới thông qua thúc đẩy các hoạt động phối hợp qua biên giới, xây dựng chiến lược đối tác công tư trong chăn nuôi thú y.

Thời gian thực hiện Dự án 12 tháng (kể từ khi Dự án được phê duyệt) với tổng kinh phí 1,3 triệu USD, trong đó, vốn ODA (viện trợ không hoàn lại) 1,3 triệu USD, vốn đối ứng bằng hiện vật.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan, hoàn thiện văn kiện Dự án; phê duyệt và tổ chức thực hiện Dự án theo đúng các quy định hiện hành.