DAI tuyển Quản trị kiêm phiên dịch viên

Development Alternatives Incorporated (DAI) cần tuyển Quản trị kiêm phiên dịch viên, làm việc tại Hà Nội.

Quý độc giả quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 10/6/2022