Khánh Hòa: Xử nghiêm hành vi khai thác đất san lấp trái phép

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Khánh Hòa vừa yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, bảo vệ các khu vực khoáng sản chưa khai thác; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, các trường hợp khai thác đất san lấp trái phép theo quy định.

UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, thực hiện Luật Khoáng sản năm 2010, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn đến năm 2015 và định hướng sau năm 2015, trong đó xác định cụ thể các khu vực thăm dò, khai thác đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Tuy nhiên, tình hình khai thác, sử dụng đất san lấp hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp, hoạt động khai thác trái phép còn diễn ra ở nhiều nơi, công tác quản lý, bảo vệ ở các địa phương chưa chặt chẽ.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, bảo vệ các khu vực khoáng sản (trong đó có đất san lấp) chưa khai thác; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, các trường hợp khai thác đất san lấp trái phép theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh cấp giấy phép hoạt động khoáng sản đối với đất san lấp đúng quy định, phù hợp với Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2015 và định hướng sau năm 2015.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với UBND các địa phương tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi cố tình thực hiện không đúng quy định của giấy phép, thực hiện không đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường và các vi phạm hành chính khác trong hoạt động thăm dò, khai thác đất san lấp.

Ngoài ra, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, UBND cấp huyện tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các phương tiện vận chuyển đất san lấp không có nguồn gốc hợp pháp, các hành vi gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và hoạt động khai thác đất san lấp trái phép.