Hải Phòng lên kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng

ThienNhien.Net – Thành phố Hải Phòng sẽ chủ động ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng; củng cố đê sông, đê biển, chống xâm nhập mặn, bảo vệ vùng ven biển; bảo đảm sản xuất nông nghiệp và bảo vệ tài nguyên nước.

Đây là một trong những nội dung tại Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến năm 2025 của UBND thành phố Hải Phòng.

Theo Kế hoạch, thành phố Hải Phòng sẽ triển khai 4 hành động cụ thể, trong đó chỉ tiêu đến năm 2015 sẽ tu bổ và nâng cấp hệ thống đê biển Hải Phòng (đê biển Bạch Đằng, Tràng Cát, đê biển 1, đê biển 2 và đê biển 3, đê biển Cát Hải) nhằm nâng cao khả năng phòng chống bão cấp 12, triều cường tần suất 5% và có dự phòng nguy cơ mực nước biển dâng; đầu tư nâng cấp 18 tuyến đê sông.

Đồng thời, rà soát và phục hồi diện tích rừng ngập phòng hộ ven sông, ven biển, hệ sinh thái bãi triều nhằm nâng cao vai trò “đệm”, giảm sóng, phòng hộ và giữ đất. Mở rộng, trồng mới diện tích rừng ngập mặn ở những diện tích bãi triều chưa được sử dụng. Nâng cao cốt nền xây dựng tại các khu vực đô thị từ +4,2 đến +4,5 m và khu vực ven bờ lớn hơn +5 m.

Bãi biển Đồ Sơn, Hải Phòng (Ảnh: Báo Hải Phòng)
Bãi biển Đồ Sơn, Hải Phòng (Ảnh: Báo Hải Phòng)

Ngoài ra, thành phố Hải Phòng cũng sẽ hoàn thành việc rà soát và ban hành kế hoạch loại bỏ những công nghệ kém hiệu quả, không thân thiện với môi trường trong ngành nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải và năng lượng trên địa bàn thành phố Hải Phòng; triển khai các hoạt động khoa học công nghệ nhằm cập nhật và bổ sung các đánh giá về tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến các ngành, lĩnh vực, khu vực trên địa bàn thành phố Hải Phòng làm cơ sở cho việc lồng ghép các nội dung về biến đổi khí hậu vào các quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và đề xuất các giải pháp cụ thể.

Hải Phòng cũng tăng cường và triển khai các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tăng khả năng hấp thu khí nhà kính, tận dụng các cơ hội phát triển do biến đổi khí hậu mang lại.

Trong giai đoạn 2012 – 2025, nhu cầu thực hiện kế hoạch này là hơn 4.620 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước, lồng ghép vào các chương trình, dự án và nguồn vốn hỗ trợ tài chính từ các tổ chức trong và ngoài nước.