Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của 5 tỉnh

ThienNhien.Net – Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 – 2015) của 5 tỉnh: Tuyên Quang, Lạng Sơn, Sơn La, Cao Bằng, Nam Định.

Với tỉnh Tuyên Quang, theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tổng diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh là 586.733 ha, trong 527.651 ha đất nông nghiệp của tỉnh thì chiếm nhiều nhất là đất rừng sản xuất với 258.818 ha; sau đó là đất rừng phòng hộ với 138.000 ha; đất trồng lúa là 25.250 ha, chiếm 4,97%.

Quy hoạch sử dụng đất Tuyển Quang (Ảnh minh họa: cafeland.vn)
Quy hoạch sử dụng đất Tuyển Quang (Ảnh minh họa: cafeland.vn)

Theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh Lạng Sơn, tổng diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh là 832.076 ha; trong đó đất nông nghiệp chiếm tới 86,31%. Trong cơ cấu đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất với 460.000 ha, chiếm 64,06%; đất rừng phòng hộ chiếm 18,73% tương đương 134.500 ha; đất trồng lúa 40.680 ha, chiếm 5,66%.

Quy hoạch sử dụng đất Lạng Sơn (Ảnh minh họa: cafeland.vn)
Quy hoạch sử dụng đất Lạng Sơn (Ảnh minh họa: cafeland.vn)

Với 1.417.444 ha diện tích đất tự nhiên, tỉnh Sơn La có 75,94% diện tích là đất nông nghiệp, tương đương 1.076.470 ha, còn 77.038 ha là đất phi nông nghiệp, chiếm 5,43%.Trong tổng diện tích đất nông nghiệp thì chiếm tỷ lệ nhiều nhất là đất rừng phòng hộ 39,91% với 429.657 ha; 277.433 ha đất rừng sản xuất chiếm 25,77%; đất trồng lúa chỉ chiếm 3,31% với 35.600 ha.

Theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh Cao Bằng, tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh là 670.786 ha; trong đó đất nông nghiệp chiếm tới 93,58%, tương đương 627.737 ha. Trong cơ cấu đất nông nghiệp, chiếm tỷ lệ nhiều nhất là đất rừng phòng hộ với 299.458, tương đương 47,7%; đất rừng sản xuất 217.677 ha, chiếm 34,68%; đất trồng lúa chiếm 5,36% với 33.656 ha.

Theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Nam Định là tỉnh có 64,75% diện tích đất nông nghiệp với 108.864 ha; trong đó chiếm tỷ lệ nhiều nhất là đất trồng lúa 69,07% với 75.190 ha; tiếp đến là đất nuôi trồng thủy sản với 15.583 ha, chiếm 14,31%; đất làm muối 878 ha chiếm 0,81%… Đất phi nông nghiệp của tỉnh Nam Định là 56.442 ha, chiếm 33,57%; trong đó đất phát triển hạ tầng chiếm tới 44,47%, tương đương 25.099 ha; ngoài ra là 2.545 ha đất khu công nghiệp, chiếm 4,85%…