Đề nghị thu hồi, đình chỉ 200 giấy phép khai thác khoáng sản

ThienNhien.Net – Đó là nội dung đáng chú ý tại hội nghị triển khai công tác năm 2014 của Tổng cục Địa chất và khoáng sản, ngày 13/1.

Trong năm 2013, tổng cục đã kiểm tra, rà soát hồ sơ pháp lý của gần 1.000 giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản. Qua đó, tổng cục đã đề nghị các địa phương thu hồi gần 100 giấy phép cấp không đúng thẩm quyền; kiểm điểm và có hình thức xử lý đối với các cá nhân, tổ chức để xảy ra vi phạm. Mặt khác, tổng cục đề nghị các địa phương đình chỉ khai thác đối với hơn 100 giấy phép đã cấp tại các khu vực chưa có kết quả thăm dò, phê duyệt trữ lượng khoáng sản.

Khai thác vàng trái phép tại Kim Hỷ - Bắc Kạn (Ảnh: Hoàng Văn Chiên/ThienNhien.Net)
Khai thác vàng trái phép tại Kim Hỷ – Bắc Kạn (Ảnh: Hoàng Văn Chiên/ThienNhien.Net)

Ngoài ra, tổng cục đã thanh, kiểm tra đột xuất việc cấp phép khoáng sản của UBND tỉnh Hòa Bình và hoạt động khoáng sản của Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Nguyên liệu Khoáng sản Hòa Bình. Kết luận thanh tra đã đề nghị xử lý các cá nhân, tổ chức có liên quan. Cùng với đó, Tổng cục Thanh tra đột xuất việc khai thác nước khoáng tại xã Tây Ninh, huyện Tiền Hải, Thái Bình của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình. Kết quả thanh tra cho thấy công ty này khai thác nước khoáng khi không có giấy phép khai thác khoáng sản.