Hà Nội: 900 tỷ đồng xây dựng hệ thống về quản lý đất đai

ThienNhien.Net – Năm 2014, Hà Nội quyết tâm cấp tối thiểu 2.000 giấy cho các tổ chức, cấp 45.573 giấy cho các hộ gia đình, cá nhân (trong đó có 40.000 giấy cho các hộ gia đình, cá nhân tại các dự án phát triển nhà ở đã xây dựng xong).

Ông Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết: năm 2014, cùng với việc triển khai thực hiện Luật Đất đai sửa đổi, nhưng dự báo kế hoạch sử dụng đất của Thành phố đạt thấp, nhiều dự án đầu tư chậm triển khai do khó khăn về kinh tế, đặc biệt là các dự án bất động sản, Hà Nội sẽ ban hành Chỉ thị tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, ngăn chặn xử lý vi phạm pháp luật trong việc sử dụng đất công, đất nông nghiệp; thanh tra công tác cấp giấy chứng nhận tại các quận, huyện, góp phần thực hiện hiệu quả chủ đề hành động của thành phố năm 2014 là “ trật tự và văn minh đô thị”.

Hà Nội đã đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chỉ đạo, tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý các dự án chậm triển khai. Thành phố cũng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng, ban hành quy định tiêu chí, quy trình, thủ tục, nguyên tắc gia hạn tiến độ sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất chậm triển khai; quy định về trình tự, thủ tục và cơ chế thực hiện khi Nhà nước thu hồi đất đối với tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật đất đai.

Về chỉ tiêu cấp giấy chứng nhận, năm 2014, Hà Nội quyết tâm cấp tối thiểu 2.000 giấy cho các tổ chức, cấp 45.573 giấy cho các hộ gia đình, cá nhân (trong đó có 40.000 giấy cho các hộ gia đình, cá nhân tại các dự án phát triển nhà ở đã xây dựng xong). Ngoài ra, thành phố rà soát, xử lý cấp giấy chứng nhận hoặc lập hồ sơ quản lý đối với 144.011 thửa đất còn tồn đọng, vướng mắc do các nguyên nhân khác; đồng thời thực hiện dự án đo đạc, cắm mốc giới, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các nông, lâm trường, trạm trại; triển khai lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện Dự án Xây dựng tổng thể hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai của thành phố với tổng kinh phí khoảng 900 tỷ đồng.